Nyt medlem FAQ
Hvor holder Baltic Basket til henne?

Vi har vores base i DGI-Byen - dog med træningstider i andre haller - og forsøger at dække Vesterbro som område.

Hvem skal jeg kontakte for at finde et hold?

Dine vigtigste kontaktpersoner er træner og/eller holdleder, som du finder på de respektive holdsider.
Derudover er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,
hvis der er noget, du er i tvivl om.
Hvordan bliver jeg medlem?

Du vil få udleveret en medlemsblanket, når du kommer til træning, men du kan også hente en
medlemsblanket (PDF) , som udfyldes og afleveres til træner/holdleder eller sendes til kassereren (adressen står på blanketten).
 
Hvad koster det?

For tiden koster det 600 kr. pr. halvår for seniorer. Desuden kan man blive passivt medlem for 100 kr. for et helt år. Kontingentperioderne starter hhv. 1. september og 1. februar.
Hvis du sammenligner os med andre sportsklubber i Storkøbenhavn, er vi absolut blandt de billigste.

Hvordan betaler jeg?

Se indmeldelelsesblanket

Får jeg en gratis prøvetid?

Ja! Vi vil gerne have din indmeldelsesblanket med det samme, men du behøver ikke at betale dagen efter. Vi forlanger dog, at du har betalt (eller har tilmeldt dig Betalingsservice), før du kan få lov til at spille kampe for klubben.

Er der sociale arrangementer i klubben?

Klubben har stolte traditioner på dette område og efter nogle magre år er der kommet godt gang i det sociale på tværs af holdene....ikke mindst takket været nogle forrygende klubfester.
 

Hvad kan jeg gøre for at hjælpe til?

Masser! Baltic Basket drives af frivilligt arbejde på alle fronter: bestyrelse, fester, trænere, website, osv.
Hvis du spiller i turnering, vil dit hold blive bedt om at give en hånd med til at afvikle kampe (dommerbordsofficals og dommere), men ellers er du mere end velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har et forslag.
Kontingent:
600 kr. pr. halvår for seniorer. 100 kr. pr. år for passive medlemmer.

Indbetaling:
Tilmelding til Betalingsservice

Indmeldelse:
Udfyld en medlemsblanket.
Baltic Basket