Nyheder
Klubfest 30-08-2013
Hej alle sammen.
 
Sæt kryds i kalenderen lørdag den 5. oktober - for der er der fest.
 
Som udgangspunkt er der ingen egenbetaling for mad og drikke under middagen, da klubben har bidraget med et større beløb -  vi håber derfor på, at se så mange som muligt.
 
Det er vigtigt at du NU melder dig til festen på
 
http://hvemkommer.dk/klubfest
 
Du har til fredag den 6. september kl 20.
Derefter er der lukket for tilmeldinger.
 
Når vi i festudvalget har et overblik over, hvor mange vi bliver, får de tilmeldte nærmere besked om tidspunkt og sted hvor festen afholdes.
 
Vi glæder os til at feste med jer.
 
Mange glade hilsner
 
Festudvalget
 
 
 
Dommere 26-05-2013

I den forgangne sæson har vores turneringsleder haft sit hyr med at skaffe dommere til vores kampe.
Så hvis du går med tanken om gerne at ville give dig i kast med dommergerningen, så tøv endelig ikke med at henvende dig til bestyrelsen. Vi dækker dine udgifter i forbindelse med uddannelse.

I den forgangne weekend lykkedes det SD2 at vinde B-rækken ved dette års AUS stævne og dermed hjemtage AUS t-shirten. Stort tillykke med det.


Referat af generalforsamlingen i Baltic Basket afholdt den 10. maj 2012 14-05-2012
Til stede: 
Fra SH2:  Martin, Mikael, Jacob, Kenneth.
Fra SH3: 0
Fra SD1: 0
Fra SD2: Karina, Lone, Camilla W, Anette, Charlotte, Isabella, Marie og Kristina
Fra bestyrelsen:  Mariusz, Jeppe, Torsten, Claus og Kristina.
Referent og ordstyrer: Kristina Devantier.
 
Generalforsamlingen blev afviklet i henhold til agendaen.
 
Det konstateres at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og at forsamlingen er beslutningsdygtig.
 
Formandens beretning.
Klubben har i sæsonen bestået af knap 100 medlemmer, hvoraf de fleste er aktive fordelt på 3 herre hold og 2 dame hold.
 
Sæsonen har været kendetegnet ved en vanskelig start pga. vandskade i DGI-byen. Den manglende træningsmulighed i begyndelsen har dog afstedkommet det positive at SD1 og SD2 påbegyndte sam-træning om tirsdagen, hvilket fortsat fungerer til begge holds tilfredsstillelse.
 
Alle 5 hold gennemførte turneringen dog uden større sportslige resultater. Det er vurderingen at dommerbords-ordningen har fungeret tilfredsstillende, men der har i løbet af sæsonen manglet dommere. Der henstilles derfor til på de enkelte hold at undersøge om nogen har lyst til at dømme – i fald vedkommende mangler kvalifikationer bekoster klubben gerne dommer uddannelsen.
 
I løbet af sæsonen stod det klart at SH1 holdet smuldrede. Da bestyrelsen igennem flere år har brugt en del ressourcer på at få netop det hold til at fungere og være en integreret del af klubben uden at det rigtig er lykkedes, er det besluttet, i enighed med holdet at lukke holdet med udgangen af denne sæson. Tirsdag træningstiden er tildelt SH3 og et nyt senior herre hold har taget kontakt med henblik på at overtage torsdagstiden. Det nye hold ønsker i første omgang blot at træne i klubben og meldes derfor ikke til turnering.
 
Træningstiderne for næste sæson vil i øvrigt være de samme som for indeværende for alle hold.
 
Det er Claus første sæson som kasserer, og Claus har løftet denne opgave på en rigtig god måde, således at det er tydeligt at klubben har en sund økonomi. Formanden ønsker derfor at takke Claus og den øvrige bestyrelse, Torsten, Mariusz og Jeppe for et godt samarbejde og en vel-overstået sæson.
 
Regnskab og budget.
Claus fremlagde regnskabet der viste et stort overskud. Sammenholdt med de penge klubben i forvejen rådede over, står der på kontoen pt. Små 100.000 kroner. Det har aldrig været meningen at klubben skal genere noget overskud, og vi skal ikke næste år ved samme tidspunkt stå med et sådant resultat. Der blev derfor på forsamlingen diskuteret hvorledes vi kan bruge nogle penge næste sæson til alles fælles bedste. Blandt andet blev et forslag om et klub-stævne med deltagelse af gamle Bornholmer venner med efterfølgende betalt fest drøftet. Claus nævnte endvidere at det vil være muligt for de enkelte hold at søge om tilskud til hold-arrangementer, fx holdmiddage, transport til stævner eller lignende.  Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger, ligesom det fremlagte budget.
 
Valg af medlemmer i bestyrelsen.
 
Alle bestyrelsens medlemmer ønskede genvalg og fortsætter således i den kommende sæson.
 
Eventuelt.
 
Udnævnelse af året spillere:
SD1: Lotte
SD2: Charlotte
SH2: Jeppe
SH3: Uvist på nuværende tidspunkt.
 
 
 
___________________________________________
Kristina Devantier, referent og dirigent.
Generalforsamling 2012 16-04-2012

Så er det blevet tid til den årlige generalforsamling i Baltic, som i år afvikles torsdag den 10. maj klokken 21.00 i DGI-byen.
 

Den årlige generalforsamling, hvor formanden præsenterer årsberetningen og kasseren fremlægger regnskab og budget. Har nogen lyst til at melde sig til bestyrelsen er det meget velkomment, men det er absolut ikke et krav - så duk op og gør din indflydelse gældende!

 
I bestyrelsen håber vi på at se rigtig mange af jer, så meld jer til på dette link (så sørger vi for en vand/øl)
:
http://www.hvemkommer.dk/b4d331

Resultatindberetning via mobilportal 29-09-2011
Som omtalt tidligere er Infosport med voice-response lukket, og resultater skal nu indberettes via denne mobilportal. Linket virker også på pc, hvis man ikke har adgang til internet via mobiltelefonen.
Infosport lukker 06-09-2011
DiF har besluttet at nedlægge det centrale idrætssystem, og det betyder bl.a. at resultatcentralen Infosport lukker. I stedet vil man kunne finde resultater og stillinger på www.basket.dk. Indberetning via voice-response stopper samtidigt og bliver erstattet af en mobilportal, der dog kræver, at man har en mobiltelefon, der kan gå på nettet. Man vil alternativt kunne indberette via klubportalen. Nærmere oplysninger følger.
Nyt hjemmeside-koncept 04-09-2011
Baltic Baskets mangeårige udbyder lukker ned, og sitet overføres til DGI's samarbejdspartner GOMiniSite. Det betyder, at der muligvis er enkelte elementer, der ikke kan overføres. Det skulle dog rigeligt opvejes af, at der kommer flere funktioner, som ikke fandtes på det gamle site.
Baltic Basket